Harmony Hakkında

Harmony, farklı kültürel kimliklere sahip insanların bir arada uyum içinde yaşaması için projeler geliştiren bir sivil toplum girişimidir. Harmony Projesi’nde Türkiye'deki kutuplaşmanın önüne geçmek, ayrımcılığı azaltarak toplumsal harmoniyi artırmak amacıyla eğitim, savunuculuk, kültür sanat ve medya alanında projeler ve eğitim programları hazırlıyoruz.Neden Sosyal Harmony Lab?


2019 Nefret Söylemi Raporu'na göre* Türkiye basınında bir yılda 80 farklı gruba yönelik 5515 nefret söylemine rastlanmıştır. Farklı raporlar ve akademik çalışmalar da siyasette ve sosyal hayatta göçmenlere, mültecilere, uluslararası uyruklu kişilere, farklı etnik gruplara yönelik nefret söylemi ve ayrımcılığın günden güne artış gösterdiğini doğruluyor. Bu noktada ayrımcılıkla mücadele konusunda devletin yapması gerekenler olduğu kadar sivil topluma da büyük sorumluluk düşüyor.


Bizler de ayrımcılık, göç ve uyum konularında bilgi ve farkındalığı artırmak, birlikte tartışmak ve üretmek amacıyla bu alanda çalışmak isteyen gençler için bu yıl Sosyal Harmony Lab eğitim programının üçüncüsünü düzenliyoruz. Daha önce iki farklı dönemde gerçekleştirdiğimiz programlarda 90 katılımcı Sosyal Harmony Lab mezunu oldu, toplamda 132 saat eğitim verildi ve 12 proje yazıldı.


*Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2019 Raporu, Hrant Dink VakfıProgram Detayları

Sosyal Harmony Lab programına 18-30 yaş aralığında yüksek öğrenim kurumlarının lisans ve üstü programlarına kayıtlı farklı etnisiteden 40 kişi kabul edilecektir.

Katılımcılar alanında uzman sivil toplum yöneticileri ve akademisyenlerden Dünyada ve Türkiye’de Göç Tarihi, Ülkemizde Göçmenlik Statüleri, İnsan Hakları, Irkçılık, Ayrımcılık ve Nefret Söylemiyle Mücadele, Çokkültürlü Yaşam, Aktivizm ve benzeri konularda dersler alacak, atölye çalışmalarına katılım sağlayacaklardır. Programın dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılarımıza Harmony ve anlaşmalı kurumlar aracılığıyla staj imkanı verilecektir.
14 Ekim - 23 Aralık
Cumartesi \ yüz yüze
Çarşamba \ çevrimiçi
Harmony Ofisi
4. Levent / İstanbul
Eğitmenler
Akademisyen | Bilgi Üniversitesi

Homo Migrans’ın Tarihi: Dünyada ve Türkiye’de Göç

İnsan Hakları Aktivisti

Hak Temelli Hareketler

Avukat

Türkiye'de Göçmen Statüleri ve Geçici Koruma Yönetmeliği
BAYETAV Yönetim Kurulu Üyesi

Irkıçılık, Ayrımcılık, Nefret Söylemi
GZT Yayın Yönetmeni

Sosyal Medyada İçerik Oluşturma
Yönetmen & Human
Movie Team Kurucusu

Medya aktivizmi
Akademisyen | İstanbul Üniversitesi

Savunuculuk

Afgan Mülteciler Dayanışma
Derneği Başkanı

Afganistan

Akademisyen | Bilgi Üniversitesi

Çokkültürlü Eğitim: Eğitimde Sosyal Uyum ve Kapsayıcılık
Akademisyen | Bilgi Üniversitesi

Modern Ulus Devlet, Sınıflar ve Kültürel Kimlikler
Yazar, Mütercim & Ortadoğu Uzmanı

Göçmenlere Dair
Çok Bilinen Yanlışlar
Akademisyen | Medipol Üniversitesi

Göçmenlere Dair
Doğru Bilinen Yanlışlar
Araştırma Görevlisi | FSMVÜ Hukuk Fakültesi,İdare Hukuku Anabilimdalı

Türkiye'de Göçmen Statüleri ve Geçici Koruma Yönetmeliği
Akademisyen | Özyeğin Üniversitesi

Panel: Göçmenlere Dair Çok Bilinen Yanlışlar

Gazeteci

Uluslararası Habercilik ve Haber Etiği

Hattat

Göç ve Sanat


Akademisyen | Bahçeşehir Üniversitesi

Göçü ve Çeşitliliği Yönetmek
Avukat

Türkiye'de Göçmen Statüleri ve Geçici Koruma Yönetmeliği
Sosyal Harmony Lab'da Daha Önce Neler Yaptık?
  • 72

    EĞİTMEN
  • 168

    KATILIMCI
  • 200

    SAAT EĞİTİM
Başvuru
Katılımcı 40 kişi ile sınırlıdır.