Kİtap Önerİlerİ
Ferhat Kentel'den
Kitap Önerileri
Sekülerliğin Biçimleri - Talal Asad
Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi - Edgar Morin


The Making Of The English Working Class - E.P. Thompson
Yasa Koyucular İle Yorumcular - Zygmunt Bauman
Başkası Adına Konuşmanın Haysiyetsizliği - Ömer Faruk