Suriyeliler Barometresi-2019 Açıklandı
IGAM Academy Başkanı, Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteğiyle hazırlamış olduğu, ‘Suriyeliler Barometresi- 2019: Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi’ Araştırma sonuçları açıklandı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 farklı dilde yayımlanan raporu ve raporun Yönetici Özetini aşağıda bulabilirsiniz.
Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi Raporu

Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomis raporu, UTESAV'ın bünyesinde 25 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Sığınmacılar ve Ekonomi Çalıştayı'nın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. "Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi -Evrensel tecrübe ışığında bir etkiyi konuşmak-" raporu, alanında uzman kişiler ile akademisyenlerin bireysel ifade ve beyanlarından derlenerek sunulmuştur. Rapor, ekonomi temelli ayrımcılık ve önyargı karşıtı argümantasyona katkı amacı da taşımaktadır.

The Effect of 3.6 Million Refugees on Crime

Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomis raporu, UTESAV'ın bünyesinde 25 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Sığınmacılar ve Ekonomi Çalıştayı'nın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. "Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi -Evrensel tecrübe ışığında bir etkiyi konuşmak-" raporu, alanında uzman kişiler ile akademisyenlerin bireysel ifade ve beyanlarından derlenerek sunulmuştur. Rapor, ekonomi temelli ayrımcılık ve önyargı karşıtı argümantasyona katkı amacı da taşımaktadır.

Twitter’da Suriyeli Mültecilere Karşı Çevrimiçi Nefret Söylemi: #suriyelileriistemiyoruz

07.06.2020 tarihinde Birgül Taşdelen tarafından kaleme alınan makalede bir sosyal medya aracı olan Twitter’da gerçekleşen nefret söylemi inceleniyor. Makale ulaştığı istatiksel veriler ve her bir tweetin analizinin yapılması açısından önem taşıyor.

Üniversiteler
Uluslararası Kuruluşlar
Sivil Toplum Kuruluşları