23 Mart 2021 - 15 Temmuz 2021
Sosyal İnovasyon Lab
Uluslararası STK Yöneticiliği Eğitimi
Açıklama
Eğitmenler ve Dersler
İstatistikler
Partnerlerimiz
Ayrımcılıkla mücadelede devletin yapması gerekenler olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarına da büyük sorumluluk düşüyor.

Biz de, Harmony olarak Türkiye'de nefret söylemi ile mücadele etmek, ayrımcılık ve uyum konularında projeler üretmek amacıyla bu alanlarda çalışmak isteyen gençler için yeni bir eğitim programı açtık.

STK Yöneticiliği Programı'na başvuran kırk genç, alanında uzman sivil toplum yöneticileri ve akademisyenlerden kampanya yönetimi, bütçe oluşturma, sosyal liderlik, sosyal girişimcilik, topluluk önünde etkili konuşma, ayrımcılık, uyum gibi alanlarda eğitimler alıyor.

Bu gençlerimiz, programın sonunda, mentorlarıyla birlikte ayrımcılığa uğrayan etnik grupların yaşam kalitelerini arttırmak için projeler hazırlayacaklar. En iyi projeyi hazırlayan grubu da güzel bir sürpriz, 10.000 TL para ödülü bekliyor olacak.

Sosyal İnovasyon Lab Dersleri

Yavuz Yiğit
Sosyal İnovasyon Lab’de öğrenciler Yavuz Yiğit’ten sosyal liderlik, kulüp ve derneklerde yönetim, sponsor ve fon bulma, takım yönetimi gibi dersler aldı.
Prof. Dr. Ferhat Kentel
Prof. Dr. Ferhat Kentel, Sosyal İnovasyon Lab’de modern ulus devlet, sınıflar ve kültürel kimlikler;Yeni cemaatçilikler ve popülizm; faşizm, ayrımcılık ve nefret söylemi; Türkiye’de vatandaşlık ve azınlıklar derslerini verdi.
Halid Hocaoğlu
Sosyal İnovasyon Lab öğrencileri, Halid Hocaoğlu’ndan “Yakın Suriye Tarihi ve Suriye Krizi” dersi dinlediler.
UNDP
Programımızda, UNDP tarafından kalkınma hedefleri ve Suriye krizine yanıt dersleri verildi.
Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
Türkiye Ekonomisinde Suriyeli Sığınmacılar: Algılar ve Gerçeklikler dersi ile, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek de Sosyal İnovasyon Lab’in konuğuydu.
İstanbul Kalkınma Ajansı
Sosyal İnovasyon Lab öğrencileri, eğitim sonunda hazırlayacakları projeye hazırlık aşaması olarak İstanbul Kalkınma Ajansından bir uzman ile birlikte “Proje Yazım Kampı” gerçekleştirdiler.
Göç İdaresi
Program kapsamında Göç İdaresinden katılan uzmanlarla “Türkiye’de Ve Dünyada Göç” adlı eğitim gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan
Suriyeliler Barometresi dersi ile, Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan da Sosyal İnovasyon Lab’in konuğuydu.
Toplum Gönüllüleri Vakfı
Sosyal İnovasyon Lab öğrencileri, eğitim sonunda hazırlayacakları projeye hazırlık aşaması olarak Toplum Gönüllüleri Vakfından bir uzman ile birlikte “Proje Tasarlama Kampı” gerçekleştirdiler.
Gülden Sönmez
Sığınmacıların Yaşadığı Hukuki Problemler dersini Gülden Sönmez’in eğitmenliğinde gerçekleştirdik.
72
saat
50
katılımcı
26
eğitmen

Partnerlerimiz